Om Montessorigården

Gården har 240 dekar dyrket jord og 115 dekar skog. På gården er det framhus (bolighuset), stall, låve, hønse-/geitehus, Bihuset (oppholdsrom for elever) inkludert et toalettbygg, og den gamle smia (som oppholdsrom for hestene).

Vi har både egne hester og utleie av stallplasser på utegang, kasjmirgeiter, høner, bier, en hund og to katter.

Gården ligger 4km fra Åsgårdstrand, 2km fra Kirkebakken (Borre sentrum), 1km fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN «Bakkenteigen») og 5km fra Tønsberg Montessoriskole.

Elevene i en montessorigrunnskole har fra 6 – 12 år samlet mye kunnskap og informasjon på eget initiativ og vil fra 12 års alderen ha et naturlig behov for å oppleve de praktiske sidene ved teorien. De skal også finne ut om seg selv i forhold til samfunnet og forstå oppbyggingen av dette nå som de nærmer seg voksenlivet. En gård vil gi mulighet for å skape et lite samfunn, fordi den er passe stor og har mulighet for å drive flere «næringer» på ordentlig. For eksempel fra høna til egget (eller omvendt), matlaging, produksjon og salg av egg/honning/kjøtt/ull/ved, dyrke grønnsaker og sommerblomster, drift av gjesterom, oppbygging av museum, føring av regnskap osv. Gården gir mulighet for inntekter og dermed mulighet for innkjøp av materiell, forelesere, turer og annet. Samt grunnlag for diskusjoner i samfunnsmøtet om bruken av ressursene.

Montessori Norge har egen læreplan for alle trinn i montessoriskolene. «Faget arbeid» angir spesielt hvordan utforskende arbeid, daglig drift og økonomi skal være en del av montessori-ungdomstrinnet, og der alle fag skal jobbes med på tvers. Dette er perfekt å gjennomføre på gården.

Alle fag skal kunne integreres i livet på gården og ungdommene får en virkelighet å knytte teorien til. Det teoretiske nivået holdes samtidig høyt, slik at ungdom fra montessoriungdomsskolen har gode muligheter videre i livet og i videre skolegang.

Poenget er ikke å utdanne ungdommen til bønder, men ha plass og mulighet til å drive et samfunn i småskala og integrere teori og praksis.

Illustrasjon Christine Ulrich.